Monthly Archives: जुलै 2015

Under Construction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

Advertisements

Under Construction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

Under Contruction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

Under Construction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान

गोरी गोरीपान, फुलासारखी छान
दादा मला एक वहिनी आण

गोर्या गोर्या वहीनीची अंधाराची साडी
अंधाराच्या साडीवर चांदण्यांची खडी
चांदण्यांच्या पदराला बिजलीचा बाण

वहिनीला आणायला चांदोबाची गाडी
चांदोबाच्या गाडीला हरणाची जोडी
हरणाची गाडी तुडवी गुलाबाचे रान

वहिनीशी गट्टी होता तुला दोन थापा
तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा
बाहुल्यांच्या परी होऊ, दोघी आम्ही सान

Under Construction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

Under Construction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

Under Construction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya

Under Contruction

This Site is under construction!

It will be regular within few days. Keep on visiting for exclusive articles.

Thanking you!

Yours Humanly,

Dhananjay Aditya