आमचा वाटा

सांगा आम्हाला बिर्ला बाटा टाटा कुठाय हो?

सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा कुठाय हो?

घाम शेतात आमचा गळे,

चोर ऐतच घेऊन पळे

धन चोरांचा हा पळण्याचा फाटा कुठाय हो?

न्याय वेशीला टांगा सदा,

माल त्याचा की आमचा वदा

करा निवाडा आणा तराजु , काटा कुठाय हो?

लोणी सारं तिकडं पळं,

इथं भुकेनं जिवडा जळं

दुकानवालेदादा आमचा आटा कुठाय हो?

इथ बिऱ्‍हाड उघड्यावर,

तिथं लुगडी लुगड्यावर

या दुबळीचं धुडकं-फडकं धाटा कुठाय हो?

इथं मीठ मिरची अन् तुरी,

तिथं मुरगी काटा सुरी

सांगा आम्हाला मुरगी कटलेट काटा कुठाय हो?

शोधा सारे साठे चला,

आज पाडा वाडे चला

वामनदादा आमचा घुगरी घाटा कुठाय हो?

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s